بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


ﺳﻪشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ﺳﻪشنبه


چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

چهارشنبه


پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

پنجشنبه


جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

جمعه


شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

شنبه


یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

یکشنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد