بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۲

دوشنبه


ﺳﻪشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

ﺳﻪشنبه


چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

چهارشنبه


پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

پنجشنبه


جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

جمعه


شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

شنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد