بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

دوشنبه


ﺳﻪشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

ﺳﻪشنبه


چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهارشنبه


پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

پنجشنبه


جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

جمعه


شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

شنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد