بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

پنجشنبه


جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹

جمعه


شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

شنبه


یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

یکشنبه


دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

دوشنبه


ﺳﻪشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

ﺳﻪشنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه بصورت تلفنی و یا از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد