بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه


شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰

شنبه


یکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

یکشنبه


دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

دوشنبه


ﺳﻪشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

ﺳﻪشنبه


چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

چهارشنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه بصورت تلفنی و یا از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد